Handdukstorkar/VVC system

Anledningen till att handukstorken skall tas bort frän VVC systemet är att nedkylningen av varmvattencirkulationen ej far vara sa stor att temperaturen hamnar under 50 grader. Detta för att följa de riktlinjer som är inskrivna i BBR:en. Eftersom en handdukstork är ett "oisolerat" rör sả finns risk att denna temperatur kommer att hamna under denna temperatur. En annan faktor som kan spela in är att folk stänger av sina handdukstorkar samt att dess ventiler fastnar i stängt läge vilket medför att cirkulationen upphör och man far en "ledning" med stillastående vatten.

VC-slingan fảr inte gå under 50 grader pga risken med legionella tillväxt i varmvattnet. När det spolas varmvatten eller duschas finns det risk att dessa bakterier kommer ut i luften. Detta vill man undvika eftersom det är en hälsorisk.

I många fall där man har problem med handdukstorkar som är kalla i fastigheter är ofta den vanliga lösningen att man ställer upp cirkulationspumpen, detta medför ett högre flöde i systemens rör vilket sällan löser problemet utan snarare blir orsaken till läckor i systemet då rör samt gamla lödda kopplingar etcetera nöts ner snabbare.

En handukstork är till för att torka handdukar och inte värma upp badrummet. Effekten som avges ien handukstork är ca 100-130w vilket motsvarar 2-3 värmeljus.

Dessutom s hänger vi blöta handdukar pa den som försämrar värmeöverföringen.

Vil ni fortfarande ha en handukstork s rekommenderas en elektrisk variant dà de har en högre värmeeffekt. Fördelen med dessa är att man kan sätta pa och stänga av när man vil tex. När handdukarna ar torra.

Et badrum som behöver tillskottsvärme pa grund av fönster eller daligt isolerad yttervägg skall antingen ha en vanlig radiator, golwärme eller annan typ av värmekälla inte en handdukstork kopplad pa vc/tappvarmvattnet.

Se även dessa länkar för mer information: https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/1 https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/legionella-och-dricksvatten/