Valberedning

Valberedningen söker kontinuerligt kontakt med medlemmar för att se vilka som kan tänka sig ett uppdrag nästkommande period. Kunskap i ekonomi, teknik, fastighetsskötsel, juridik, logistik efterfrågas liksom erfarenhet av styrelsearbete.

Valberedningens uppgift är att samordna förslag på medlemmar till olika förtroendeposter.

Hör av dig till valberedningen om du vill anmäla ditt intresse för styrelsearbete eller nominera någon annan.

Mer information om att sitta i styrelsen.

    I valberedningen ingår:

                        George Demirtzoglou                                                   Abraham Araia
                        Tel: 0735-32 33 54                                                        Tel 0708-61 74 74
                        Mail: george.demirtzoglou@hotmail.com                  Mail: adiger91@gmail.com